Frisörportalen

Du kan även drabbas av håravfall som kvinna

Visste du att man även kan drabbas av håravfall som kvinna? Generellt sett tror många att det främst är män som tappar hår, och så kanske det kan vara. Men detta beror främst på att skalligheten hos män är mer framträdande i samhället. Men även många kvinnor tappar alltså håret.

Det finns flera möjliga orsaker till kvinnligt håravfall. Oavsett anledning är detta dock ett tillstånd som leder till stora besvär för den drabbade. Det kan röra upp en hel del känslor och ha en negativ inverkan på självförtroendet. I denna artikel kikar vi närmare på detta fenomen.

Vad är kvinnligt håravfall?

Kvinnligt håravfall är en variant av det tillstånd då den drabbade personen tappar håret. Denna variant påverkar, precis som namnet antyder, kvinnor. Det som kännetecknar tillståndet är att håret blir glesare och att det ofta uppstår en skallighet som blir allt mer framträdande. Till skillnad från vid skallighet hos män handlar det dock främst om att håret tunnas ut snarare än att ett enskilt område blir helt skalligt.

5 vanliga orsaker till att man kan drabbas av håravfall som kvinna

Orsakerna till att man kan drabbas av håravfall som kvinna är flera:

  • Hormonell obalans. Hormonella förändringar är en vanlig orsak till kvinnligt håravfall. En hormonell obalans kan uppstå i flera olikas skeden av livet, såsom i samband med menopausen, vid en graviditet eller efter ett barnafödande. Då kan större förändringar i förekomsten av hormoner såsom östrogen och progesteron uppstå.
  • Genetiska faktorer. Kvinnor kan även tappa håret till följd av genetiska faktorer. Håravfallet kan därmed vara ärftligt och föras vidare från en generation till en annan.
  • Sjukdomar och behandlingar. Vissa sjukdomstillstånd, däribland sköldkörtelsjukdom och autoimmuna sjukdomar, kan leda till att man drabbas av håravfall som kvinna. Detsamma gäller även vissa behandlingar, däribland kemoterapi mot cancer.
  • Stress och livsstilsfaktorer. En annan vanlig orsak är fysisk eller psykisk stress, dålig kosthållning eller sömnbrist. Även dessa är faktorer som kan leda till att man tappar håret.
  • Hårvårdsbehandlingar. Vissa hårvårdsbehandlingar kan leda till att håret tunnas ut eller faller av. Så är bland annat fallet när man flätar håret eller använder vissa värmeverktyg.